ROHKEUDESTA – OSA 2

Uncategorized syyskuu 26, 2018 No Response

OSA 2

Usealla ihmisellä on taipumus määritellä rohkeus piirteenä joka on tai ei ole olemassa meissä. Moni ei elä täysillä vaan tyytyy epätyydyttävään elämään ja siksi eivät uskalla kyseenalaistaa valintojaan. Pahimmassa tapauksessa he tyytyvät elämään pelkästään ennalta opittujen ja ulkoapäin syötettyjen uskomusmallien mukaan.

Rohkeus on tila joka voidaan herättää kun suuntaamme huomiomme siihen. Pelkuri ei välttämättä pysy aina pelkurina koko elämäänsä, vaan hänestä voi jonain päivänä tulla rohkea, jos hän uskaltaa kulkea päättäväisesti yli pelkojensa luomien rajojen.

Rohkeuden kautta pääsemme irti mielen luomasta vankilasta, uskomuksesta että emme ole tarpeeksi hyviä tai emme ansaitse parempaa. Tämä tietoisuudentila on seurausta vääristä uskomuksista ja alitajuntaan iskostutetuista tottumuksista.

Meidän pitää vapauttaa itsemme tästä mielen irrationaalisesta tyranniasta, sillä jos todella tarkkaan tutkiskelemme motiivejamme ja syitä vältellä tekoja jotka muuttaisivat elämämme paremmaksi, havaitsemme suuren itsepetoksen joka saa meidät uskomaan johonkin mikä ei ole laisinkaan totta. Tätä tilaa kutsutaan joogafilosofiassa MAYAksi.

MAYA on se psykologinen tila joka luo vääristyneen kuvan itsestämme ja omista kyvyistämme. Se määrittelee ja ehdollistaa toimintamme siihen väärään uskomukseen että emme voi muuttaa sitä mitä olemme joskus olleet ja siksi olemme sidottuja seuramaan luoksepääsemätöntä, mutta silti jo ennalta määrättyä kohtaloa. Tämä pelottava kierre voi johtaa lopulta turhautumiseen ja ahdistukseen omasta riittämättömyydestämme.

Jos itsetutkiskelun kautta tarkastelemme toimintaamme rajoittavia mekanismeja, huomaamme että ne ovat täysin verrannollisia omien valintojemme kanssa. Se mitä valitsemme, sitä me olemme ja sellaisiksi me tulemme. Jos valintojamme motivoi pelko, häämöttää pelon kyllästämä tulevaisuus edessämme. Jos taas valintojamme motivoi rakkaus, niin kaikki mikä on hyvää ja näennäisesti mahdotonta tulee helposti mahdolliseksi. Rakkauden voimasta myöhemmin lisää.

Tämä on hyvin yksinkertaista, mutta käytännössä usein hankalaa. Se johtuu siitä että mielemme on täynnä edellä mainittuja uskomuksia, jotka estävät meitä avautumasta rakkaudelle.

Ihmiset toimivat hyvin usein pelon ohjaamina, vaikka he väittäisivätkin muuta. Useat valinnat elämässämme johtuvat siitä, että emme uskalla rikkoa opittuja toimintamallejamme. Hyvin harvoin toimimme rakkauden inspiroimina ja täysin vapaina ehdollistumistamme.

Tämän voi jokainen itselleen rehellinen ihminen havaita elämässään. Se ei tarkoita sitä että emme menestyisi. Voimme menestyä jollain elämän osa-alueella ja silti jäädä vangeiksi pelkojemme mentaaliseen vankilaan.

Näemme miten hysteerisesti ja päättömästi ihmiset puolustavat omia uskomuksiaan, ilman minkäänlaista syvempää ymmärrystä omista todellisista motiiveistaan. Tällainen tiedostamattomuus on pahinta mitä ihminen voi itsellensä tehdä, sillä se johtaa aina vääjäämättä kohti ahdistuksen pelonsekaista noidankehää.

Rohkeuden ensiaskel on kyseenalaistaminen. Meidän on opittava kyseenalaistamaan omat uskomuksemme ja vakaumuksemme, jos haluamme rohkeuden vapauttavan meidät siitä henkisesti vajavaisesta tilasta jossa olemme.

Kyseenalaistaminen on se ominaisuus jota tarvitsemme, jotta emme tyytyisi jo valmiiksi opittuihin tai hyväksyttyihin malleihin. Sen avulla pystymme haastamaan itseämme ylittämään kaikki tottumuksen esteet voitokkaalla tarmolla ja tahdonvoimalla.

Tällä tavoin toimiessasi sinulla on käsissäsi terävä erottelukyvyn miekka, joka kykenee täysin kiinnipitämättömästi ja neutraalisti erottamaan toden epätodesta. Hyvin usein ongelmana ei ole itse ongelma, vaan meidän sokea ja tiedostomaton tapamme lähestyä tätä ongelmaa. Siksi on tärkeää kehittää erottelukykyä joka tuo esiin selkeyden, kirkkauden ja syvemmän ymmärryksen kyseisestä tilanteesta. Tällaisen erottelukyvyn edellytyksenä on kyseenalaistamisen kautta kehitetty äärimmäisen terävä ja valpas mieli.

 


Rohkeudesta – osa 1

Uncategorized kesäkuu 29, 2017 No Response

Ensiksi on määriteltävä mitä tarkoitamme sanalla rohkeus. Rohkeus on asenne joka on orientoitunut ylittämään pelon luomat rajoitteet ja jonka tarkoituksena on asettaa itsemme vastatusten oman luontomme kanssa juuri sellaisena kuin olemme.

Rohkeuden tilaa ei voi teeskennellä, mutta se voidaan herättää toimimalla viisaasti ja tietoisesti. Sen takia rohkeus on kyky joka määrittää tietoisuutta ja vapautta.

Rohkea ihminen ei hyväksy sitä että on olemassa jotain mitä hän ei pysty kohtaamaan. Hänessä elää syvä palo ylittää kaikki mielen luomat rajoitteet ja uskomukset, jotka saavat hänet elämään sisäisesti rajoittunutta elämää, sillä hän tietää, että mitä ikinä hänelle tapahtuukin, kukaan ei voi viedä pois sitä vapautta joka on hänen sisällään.

Rohkeus on korkein hyve, sillä ilman rohkeutta mikään mikä on hyvää ei ole mahdollista toteuttaa. Rohkeus on voimavara joka jalostaa hyveen ja vapauttaa mielen sen pakonomaisista ja vääristyneistä uskomuksista.

Rohkeus ei vaadi ulkoisten olosuhteiden muuttamista. Se vaatii sisäisen asenteen. Asenteen, että ei anna periksi vaikka ulkoisesti näyttäisikin siltä että menestyminen on mahdotonta. Tämä asenne on lyömätön voima, sillä vaikka aina ei onnistuisikaan, riittää rohkeuden tila elävöittämään ja herättämään suuren itsearvostuksen ja voiman.

Meidän on kyettävä tunnistamaan itsessämme minkälaista on olla rohkea. Miten rohkeus ilmenee meidän kauttamme ja millä tavoin voimme herättää rohkeuden tilan olemuksessamme? Rohkeus on jotain joka on konkreettista, vaikka sillä ei ole konkreettista perustaa. Sen konkreettisuus perustuu järkkymättömyyteen ja syvään uskoon omista mahdollisuuksista. Rohkea ihminen on täysin vapaa vääristä uskomuksista ja kykenee siten olemaan realistinen ja tarkalleen asettamaan tavoitteet menestymiselleen.

Rohkeus kuitenkin vaatii aina rajojen ylittämistä. Rohkea ihminen ei siedä laimeaa elämää ja itsensä hävittämistä harmaaseen arkeen. Hänellä on aina sisäinen palo ja tahto haastaa itsensä sillä elämän osa-alueella jonka hän kokee itselleen tärkeäksi.

Rohkeus antaa voiman keskinkertaisen ja tavanomaisen ylittämiseen ja ainutlaatuisen olemassaolon kohtaamiseen joka on täysin verhoamaton ja aito. Rohkeuden kautta elämme täysillä vertikaalisina olentoina jotka eivät tee kompromisseja siksi että pelkäävät. Tästä syystä rohkeus on tärkein edellytys menestymiselle.

Rohkeus ei kuitenkaan tarkoita pelon poissaoloa. Rohkeus mittaa kykyämme kohdata pelkomme ja haastaa itseämme jokaisella elämän osa-alueella. Rohkeus ei ole uhkarohkeutta eikä typeryyttä, vaan täysin tietoista toimintaa ilman kompromisseja.

Menestystä ja voimaa elämän haasteisiin