Konsultaatiot

Henkilökohtaiset konsultaatiot

Syntymäkarttakonsultaatio, 1,5 tuntia 75€
Syntymäkartta on ikkuna tietoisuuteemme. Se on ikkuna tekijöihin jotka määrittävät personaalisuuttamme ja sen suhdetta ulkoiseen todellisuuteen. Ymmärtämällä syvemmin syntymäkarttaasi saat avaimet kokonaisvaltaisen ja menestyksekkään elämän toteuttamiseen. Tarjoan näkemykseni ja käytännön sovellutukset siitä, miten voit hyödyntää syntymäkarttasi tekijöitä, kääntää haasteet voimavaroiksi ja maksimoida potentiaalisi. Autan sinua löytämään tehokkaan tavan purkaa alitajuisia ohjelmointeja. Saat ohjeet siitä, miten käyttää viisaasti tulevia elämääsi vaikuttavia planetaarisia ohituksia ja yhdistää nämä harmonisella tavalla elämääsi.

Auringonpaluukartta-konsultaatio, 1 tunti 60€
Tämän konsultaation avulla voin auttaa sinua tunnistamaan kyseisen vuoden haasteet ja mahdollisuudet. Voimme yhdessä tehdä toimintasuunnitelman tulevalle vuodelle joka auttaa sinua keskittämään resurssisi ja energiasi olennaisimpiin tekijöihin. Pystymme tunnistamaan prioriteettiisi jolloin vältyt tuhlaamasta aikaasi asioihin jotka eivät ole tänä vuonna olennaisia. Tämä konsultaatio on hyvä tehdä hieman ennen syntymäpäivää jolloin se antaa sinulle selkeän vision tulevalle vuodelle.

Transitiokonsultaatio, puoli tuntia 40€
Tämä konsultaatio tarjoaa sinulle näkemyksen ja laajemman ymmärryksen niistä tapahtumista jotka ohjaavat valintojasi. Voin auttaa sinua näkemään kuinka edetä ja kohdata haasteita sekä mahdollisuuksia elämässäsi tietoisemmin. Tällä tavoin tulet hyötymään näistä mahdollisuuksista eivätkä ne mene hukkaan tai jää ainoastaan ”hankaliksi ajoiksi”. Tämän konsultaatio on todella hyvä tehdä ennen projektien aloittamista tai suunnitelmien toteuttamista. Voimme suunnitella yhdessä hyvän aloitushetken jolloin aloittaa jokin tärkeä hanke ja mitä on huomioitava tämän tavoitteen onnistumiseksi. Tämä konsultaatio on suositeltava tehdä ainakin 2-3 kertaa vuodessa jolloin olet aina ajan hermolla.


Konsultaatiot pareille

Synastria konsultaatio, 1,5 tuntia

Ensimmäinen osa 90€
Pariskunta joka on ollut yhdessä ainakin 6 kuukautta voi hyötyä tästä konsultaatiosta. On hyvä antaa rakkauden virrata vapaasti ennen suhteen katsomista astrologian silmin. Kun olette löytäneet toisenne ja haluatte syventää suhdettanne, tarjoaa tämä konsultaatio siihen hyvän työkalun. Autan teitä näkemään selkeästi yhteiset toimintamallit jotka määrittävät suhteenne vahvuudet ja haasteet. Tällä tavoin voitte tukea toisianne ja saada parisuhde toimimaan tilanteessa kuin tilanteessa taianomaisella tavalla. Tietenkin vaadittava elementti on luonnollisesti yhteinen rakkaus, uteliaisuus ja halu viedä suhde syvemmälle tasolle.

Toinen osa 90€
Tässä osassa parisuhdettanne käsitellään soveltuvuuskartan valossa: minkälaisen kartan luotte yhdessä? Tämän konsultaation avulla pääsemme käsittelemään syvemmin suhdettanne yksikkönä ja sen sisäistä dynamiikkaa. Tässä konsultaatiossa ei enää käsitellä parisuhdetta kahden toisistaan erillisen ihmisen vuorovaikutuksesta, vaan sitä mitä te olette ja luotte yhdessä. Tämän konsultaation kautta te voitte löytää yhteisen voiman ja yhteisen elämäntehtävän. Yhteisen oivalluksen kautta tunnistatte mitä suhteenne todella tarvitsee, mitkä tekijät ovat vallitsevia ja miten toimia yhdessä voimistaen itseänne ja suhdettanne.

 

Kaikki konsultaatiot nauhoitetaan ja lähetetään sähköpostiisi jälkikäteen, viimeistään seuraavana päivänä konsultaatiosta. Saat myös astrologisen kartan pdf muodossa itsellesi (ei koske transitio konsultaatiota).

Jokaista konsultaatiota varten tarvitsen seuraavat tiedot: syntymävuosi/kuukausi/päivä/kaupunki ja mahdollisimman tarkka kellonaika